Bi-venlige blomster og krydderurter

Bi-venlige planter og blomster, du kan så fra frø

Bierne har flere steder trange kår, og det er et problem, fordi vi i høj grad har brug for dem. Ingen bivenlige planter = ingen bier. Ingen bier = ingen bestøvning. Ingen bestøvning = ingen frugter og andre afgrøder. 

Men du kan være med til at hjælpe bierne ved at sørge for, at din grønne indretning er bivenlig.  

Du kan hjælpe bierne ved at prioritere at dyrke og så bivenlige planter i haven, på terrassen eller altanen. En billig og bæredygtig måde at få og dyrke bi-venlige planter på er at så dem selv fra frø. 

Når vi taler om bivenlige planter, favner vi (heldigvis) både sommerblomster, stauder, krydderurter og afgrøder. Så der er faktisk et ret bredt udvalg af planter at vælge fra. Det er dog en god ide at have en så stor diversitet som muligt på sine grønne arealer, da nogle bier (især de vilde), ikke er vilde med alle "bivenlige" planter, men foretrækker nogle bestemte. Samtidig er der også forskellige bier, der hver har sine favoritter, fx er honningbien glad for honningurt, mens de andre bier i mindre grad tiltrækkes af denne.

Bi-venlige blomster

Når vi taler om bivenlige blomster, dækker det både sommerblomster og stauder. Bivenlige sommerblomster er fx solsikker, hjulkrone, valmuer og morgenfruer. Bivenlige stauder er fx akelejer, riddersporer og katteurt.

Der findes også en række bivenlige frøblandinger, og vi har valgt at indkøbe to af dem, to der er udarbejdet i samarbejde Danmarks Biavlerforening. 

Frøblandinger til bivenlige blomster

Frøblandinger til bivenlige blomster kan oplagt bruges til blomsterstriber, som der i øjeblikket forskes meget i, i forhold til blomstersammensætning, placering og meget andet. Det er godt at have andet bivenligt i haven, så der ikke er for lang afstand mellem for bierne. Samtidig er det også godt at blomsterne er fler-årige, så der er kontinuerlitet. De to blandinger vi har valgt til sitet indeholder både 1- og fler-årige, så der både er blomster hurtigt, og samtidig den rette kontinuerlitet for bierne og deres bosted.

Vi har valgt at sælge i mindre portioner, så du kan vælge det antal du har brug for ift. antal kvm. Du finder de to blandinger her:

Blomstermix til bier (engblanding til lerjord)

Dansk vildeng

Bi-venlige krydderurter

Mange forbinder bivenlige planter med blomster, men bivenlige planter kan faktisk også være afgrøder. Dertil kommer, at en hel del krydderurter også er bivenlige. Så du hjælper også bierne på vej ved at have en urtehave, køkkenhave eller drivhus. 

 

46 produkter
Udsolgt