Blomstermix 'Dansk Vildeng' (6-8 m2)

Blomstermix 'Dansk Vildeng' (6-8 m2)

Normalpris63,00 kr
/
Inklusive moms

Blomstermixet til bier, 'Dansk Vildeng', er en blanding af hele 28 forskellige vilde, hjemmehørende blomster. Alle frøene er dyrket og høstet i Danmark. 

'Dansk Vildeng' består primært af flerårige blomster og giver dig mulighed for at etablere et engareal, der tilgodeser bier, sommerfugle og svirrefluer og fremmer biodiversiteten. Som en ekstra bonus får du sikret bestøvningen af dine frugttræer, bærbuske og andre afgrøder, hvis du har sådan nogle i nærheden af din blomstereng. Denne blomsterblanding bliver også anbefalet af Danmarks Biavlerforening. 

De mange forskellige blomsterarter sikrer en lang blomstring; helt fra april til september vil du opleve en kontinuerlig blomstring.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne blanding er særligt velegnet til byområder, hvor naturen ikke har frit spil. Her kan man hjælpe naturen på vej og understøtte biodiversiteten med en vildeng. Bor man til gengæld i et naturområde, og ønsker man at understøtte biodiversiteten, er det bedst at lade plantearterne indvandre fra naboarealer via naturlig frøspredning. Her kan man nøjes med at anlægge en sandet, næringsfattig jord og lade naturen klare resten af arbejdet. 

Denne blomsterblanding dækker cirka 6-8 kvadratmeter

'Dansk Vildeng' består af disse 28 hjemmehørende, vilde blomster:

Flerårige:

 • Alm. Røllike (Achillea millefolium)
 • Farve-gåseurt (Anthemis tinctoria)
 • Smalbladet klokke (Campanula persicifolia)
 • Blåklokke (Campanula rotundifolia)
 • Nældebladet klokke (Campanula trachelium)
 • Alm. knopurt (Centaurea jacea)
 • Cikorie (Cichorium intubus)
 • Knoldet mjødurt (Filipendula vulgaris)
 • Gul snerre (Galium verum)
 • Prikbladet perikon (Pericon perforatum)
 • Blåhat (Knautia arvensis)
 • Hvid okseøje (Leucanthemum vulgare)
 • Kællingetand (Lotus corniculatus)
 • Tjærenellike (Lychnis viscaria)
 • Trævlekrone (Silene flos-cuculi)
 • Skov forglemmigej (Myosotis sylvatica)
 • Merian (Origanum vulgare)
 • Dunet vejbred (Plantago media)
 • Hulkravet kodriver (Primula veris)
 • Alm. brunelle (Prunalla vulgaris)
 • Nikkende limurt (Silene nutans)
 • Dagpragtstjerne (Silene dioica)
 • Blæresmælde (Silene vulgaris)
 • Moskus katost (Malva moschata)


Enårige:

 • Klinte (Agrostemma githago)
 • Kornblomst (Centaurea cyanus)
 • Kornvalmue (Papaver rhoeas)


Toårige:

 • Alm. slangehoved (Echium vulgare)

Plantehøjden bliver 60-80 cm.

Når først din blomstereng er etableret, kræver den meget lidt vedligehold; en nedklipning til 10 cm højde efter afblomstring én gang om året er nok. Til gengæld skal du være opmærksom på, at sådan en vildeng skal dyrkes i sandet, næringsfattig jord for at opnå det bedste resultat - stik imod, hvad os havefolk er vant til. 

Danske, vilde blomster trives bedst i udpint sandjord, da de faktisk har det bedst under hårde betingelser. Er jorden næringsrig, vil græs og ukrudt med tiden overtage og kvæle engblomsterne. Derfor er det en rigtig god ide at følge nedenstående såvejledning. 

Antal frø: Cirka 10 g - dækker 6-8 kvadratmeter.


SÅVEJLEDNING - Blomstermix 'Dansk Vildeng'

'Dansk Vildeng' skal dyrkes i en næringsfattig sandjord. Hvis du ikke har sådan et område i forvejen, skal du gøre følgende:

 1. Udvælg gerne et område i din have, som er næringsfattigt i forvejen, hvis du har sådan et
 2. Fjern sten og ukrudt fra arealet
 3. Fjern græstørv
 4. Strø sand ud på arealet i en 5-10 cm dybde
 5. Drys blomsterfrøene ud på arealet
 6. Riv let med en rive, så blomsterfrøene dækkes en smule
 7. Vand efter
 8. Hold sandet fugtigt, indtil frøene er spiret


Såtidspunkt: Så direkte på voksestedet fra midt april til start juni eller august-september

Sådybde: ½-1 cm

Planteafstand: Fordel frøblandingen på 6-8 kvadratmeter

Gødningsbehov: Intet - må ikke gødes, da de vilde blomster skal bruge næringsfattig jord

Tip: Undgå at blande græsfrø i denne frøblanding, og så blandingen i en sandet, næringsfattig jord. Klip blomsterengen ned i 10 cm højde efter afblomstring.

Du vil måske også være interesseret i:


Se for nyligt